Бюджет сільської ради

паспорт бюджетної програми 117130)

паспорт зі змінами бюджетної програми 117461

Паспорт зі змінами бюджетної програми 110150

бюджет Зубівської сільської ради  на 2019р.

Паспорт зі змінами бюджетної програми 110150

паспорт зі змінами бюджетної програми 116030

УКРАЇНА

ЗУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ІІ – пленарне засідання

РІШЕННЯ № 17

від 25 грудня 2015 року

Про затверджений бюджет

Зубівської сільської ради на 2016 рік”

Сесія Зубівської сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:

– доходи сільського бюджету у сумі 61500 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 61500 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

– видатки сільського бюджету у сумі 61500 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 61500 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 3000 гривень.

3. Затвердити у складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 700 гривень згідно з додатком 3 цього рішення.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

 оплату праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти населенню;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

 підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації.

5. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 2700 грн.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Відповідно до ст..16 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпоряднику коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69.1 Бюджетного кодексу України.

11. Надати право сільському голові, за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

10.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2016 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

10.2. За обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів вносити зміни до переліку об’єктів, обсягів їх фінансування, будівництва або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2016 рік.

10.3. В межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за тимчасовою функціональною класифікації видатків, в тому числі обсяги місцевих програм.

11. Встановити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється головою сільською ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

12. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та сільського голову.

Сільський голова Г.В.Сабов